1.jpg2.jpg3.jpg

Oferta - psychoterapia, szkolenia Wrocław

Analiza jungowska - jest formą psychoterapii opartą na wzajemnym dialogu zachodzącym między dwiema osobami – analitykiem i analizowanym (klientem). W analizie poszukuje się znaczeń różnego rodzaju treści psychicznych zwłaszcza nieświadomych i różnych wzorców funkcjonowania osoby w jej codziennym życiu, niekiedy głęboko zakorzenionych w psychice. Ich odkrycie i zrozumienie  poszerza perspektywę widzenia własnej osoby i własnych możliwości rozwojowych, nadaje pełniejszy sens własnej egzystencji, włączając osobę w kulturowy i historyczny kontekst życia. 


Psychoterapia indywidualna - (krótkoterminowa lub długoterminowa) - cykl systematycznych spotkań indywidualnych z psychoterapeutą, które ukierunkowane są na rozwiązanie zgłaszanego problemu.

Psychoterapia par - adresowana do par, które mają trudności w związku, przeżywają kryzys i pragną zmiany w dotychczasowych relacjach.

Konsultacje psychologiczne - spotkania, które mają na celu wstępne rozeznanie w trudnościach i poszukiwanie najwłaściwszej formy pomocy.

Warsztaty psychoedukacyjne - to cykl spotkań skoncentrowanych wokół tematów istotnych dla funkcjonowania psychologicznego zainteresowanych osób

Szkolenia – to specjalistyczny rodzaj zajęć mający na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji ogólnych lub zawodowych.

Czas trwania jednego spotkania:

Konsultacja oraz sesja analizy i sesja terapii indywidualnej - 50 minut
Konsultacja/ psychoterapia pary - do 90 minut
Warsztaty i szkolenia – do 8 godzin w ciągu dnia

Copyright © www.psychoterapia-sens.pl - psychoterapia, psychoedukacja Wrocław,   wykonanie: strony www, tania reklama